Atenció a la salut

En aquest programa oferim atenció als estats de salut per identificar prematurament els problemes que puguin existir, amb la finalitat de disminuir les seves repercussions negatives i prioritzar -d’aquesta manera- l’atenció a les malalties més greus.

És prioritari disminuir la desnutrició, principalment en nens i nenes menors de cinc anys, posant l’èmfasi en el seu correcte desenvolupament.