Maternitat

Mitjançant aquest programa volem fomentar el reforç dels vincles maternofilials, a través d’una educació integradora i la creació d’espais i temps adequats a aquesta finalitat.