Pla educatiu

estudi

Entenem que l’educació és un element bàsic de desenvolupament personal i d’obertura a perspectives de futur. És per això que, a través d’aquest programa, promovem el correcte desenvolupament intel•lectual i formatiu de les menors perquè puguin estar preparades per a la vida.