‘El Far’ a Catalunya

Projectes actuals de ‘El Far’ a Catalunya

 


El FAR és una entitat social cristiana, sense ànim de lucre, inspirada per la fe cristiana en la seva tradició protestant, que es va fundar l’any 1992 i que té com a objectiu principal atendre a persones en situació de risc social. Duem a terme diferents projectes en els quals posem especial atenció a persones amb problemes de toxicomanies i desestructuració social, així com a menors provinents de famílies desestructurades.

Missió

Tenim com a finalitat aconseguir la plena integració social de les persones més vulnerables. Pensem que la societat es pot transformar i que hem de participar en aquest canvi per crear oportunitats per a tots, a fi de poder millorar les seves vides.

Visió

El FAR és una entitat cristiana, oberta a la ciutadania, amb vocació i accessible a totes les persones. Estem compromesos amb la societat, en particular amb els ciutadans més vulnerables. Creiem i considerem que tota persona és un projecte de vida i, com a tal, digne de viure amb qualitat i dignitat.

Valors

 • Creiem que a tota persona se li han de reconèixer els drets i les llibertats que proclama la Declaració Universal dels Drets Humans, sense distinció de raça, color, sexe, idioma, pensament polític o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement, creences religioses o qualsevol altra condició.
 • Defensem la pau i la justícia social.
 • Estem compromesos amb la societat i actuem posant en valor els ensenyaments de Jesús.
 • Creiem en la igualtat i no discriminació. Rebutgem qualsevol acció o pensament que afecti desfavorablement a les persones.
 • Som un equip de persones compromès amb la societat i servim amb vocació i amor.
 • Respectem la pluralitat d’idees, fent nostres les paraules de John Wesley de “Pensem i deixem pensar”, però alhora denunciem les injustícies socials que afecten a una gran part de la població.
 • Creiem en la solidaritat, i per això ens impliquem, tant amb el nostre entorn proper, com amb les persones que viuen en països llunyans. La nostra acció col·lectiva es dirigeix al nostre país i a altres realitats més desafavorides com són les del Tercer Món. La nostra solidaritat no ha de quedar ‘tancada’ sinó que ha de ser àmplia, perquè creiem que hem d’actuar en tot lloc, incloent especialment els països amb un nivell de renda més baix.

Les nostres accions col·lectives

 • Volem garantir el respecte a la dignitat humana, que considerem un valor irrenunciable i que s’ha de situar per sobre de qualsevol altre valor.
 • Facilitem que tota persona tingui dret a un nivell digne de vida en el qual s’asseguri el seu benestar, l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i l’educació.
 • Acompanyem als adults, nens i famílies que estan en situació de risc, desemparament o extrema pobresa, ja que considerem que el nostre deure és crear oportunitats i esperances per a tota persona.
 • Eduquem en valors als nens, i els orientem perquè puguin créixer i desenvolupar-se adequadament.
 • Acompanyem a les famílies en els seus processos de canvi i les orientem en totes aquelles àrees que necessiten (hàbits, educació, higiene, alimentació, suport psicològic, etc.).
 • Ajudem a nenes/adolescents víctimes de violència de gènere i en situació de pobresa, facilitant-los una llar on puguin trobar tot el que necessiten per al seu desenvolupament físic, intel•lectual i espiritual.
 • És objectiu de l’entitat sensibilitzar a la societat sobre aquestes necessitats i buscar l’ajuda i el suport d’entitats públiques o privades per ajudar a la construcció d’un món més just.